Aangenaam, Public Profit

Public Profit is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met een exclusieve focus op lokale overheden (waterschappen, gemeenten, rekenkamers). Doelmatigheid staat daarbij centraal.

De nadruk op het leveren van prestaties – via projecten maar ook in de reguliere exploitatie – is aanzienlijk toegenomen. Scherp financieel management is een kritische succesfactor. Dat vraagt om een professionele besturing die geschoeid is op bedrijfseconomische leest, waarbij doelen worden gerealiseerd met een aantoonbaar efficiënte inzet van middelen. En die de lokale overheid bovendien strategisch positioneert als een betrouwbare partner die is gericht op samenwerking.

Wij geloven in focus. Focus geeft scherpte in het werk, kwaliteit in de uitvoering en professionaliteit in het doen van onderzoek en in het geven van advies. Public Profit heeft deze focus. Op doelmatigheid en de concrete invulling ervan in de dagelijkse praktijk van waterschappen en gemeenten.