Publicaties doelmatige organisatie uitvoering

Wij publiceren regelmatig in vakbladen en bladen voor het lokale openbaar bestuur over onze ervaringen in de praktijk. Hieronder staat een aantal publicaties en brochures die samenhangen met onze dienstverlening op het gebied van de doelmatige organisatie van de uitvoeringspraktijk door waterschappen en gemeenten: