Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen hebben wij geadviseerd bij de wijze van administratieve verwerking (exploitatie, activering, termijnen) van de financiële bijdrage HWBP2 door de waterschappen. Daarnaast hebben onze adviseurs een second opinion gegeven op de financiële doorrekeningen in het actieplan van de operatie 'Storm'.