Waterschap Aa en Maas

Organisatie en uitvoering van een financiële scenarioanalyse gericht op de voorjaarsnota 2013 en begroting 2014. Scenario's vertaald naar bezuinigingstaakstellingen voor Personeel, Goederen + Diensten en kapitaallasten inclusief de effecten op de tarieven en de lastendruk.