Waterschap Hollandse Delta

Voor waterschap Hollandse Delta hebben wij een toekomstivisie voor de bedrijfsvoering/zakelijke sturing opgesteld.