Waterschap Rivierenland

Voor waterschap Rivierenland hebben wij projecten uitgevoerd op het gebied van herinrichting van ondersteunende afdelingen, toekomstivisie bedrijfsvoering zakelijke sturing, interim teamleider Financieel Beleid & Consolidatie en interim financieel consulent Waterzuiveringen