Waterschap Zuiderzeeland

Voor waterschap Zuiderzeeland hebben wij projecten uitgevoerd op het gebied van doelmatigheid stedelijk water, financiële analyse baggeren, het opstellen van een sectorvisie Waterbeheer en het organiseren en begeleiden van een organisatieontwikkelingsproces gericht op professionalisering van de sturing van de organisatie.