Gemeente Aalten

Onderzoek naar het beleid, de opbouw, mate van kostendekkendheid en inzet van reserves bij het gemeentelijk tarievenbeleid bij drie gemeenten voor de prijzen van dienstverlening, in opdracht van de rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

 
Gemeente Berkelland

Onderzoek naar het beleid, de opbouw, mate van kostendekkendheid en inzet van reserves bij het gemeentelijk tarievenbeleid bij drie gemeenten voor de prijzen van dienstverlening, in opdracht van de rekenkamercommissie Bronckhorst, Berkelland, Lochem en Montferland.

Gemeente Bladel

Doorlichting van het bezuinigingsproces in 2010 binnen de gemeenten Bladel, Oirschot, Eersel en Reusel – De Mierden, in opdracht van de rekenkamercommissie Kempengemeenten.

Gemeente Boxtel

Onderzoek naar grote projecten vanuit het perspectief van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad: inzicht geven in de processen die spelen bij de realisatie van grote projecten en de kaderstelling, sturing en controle van de raad daarbij in beeld brengen om de raad handvatten te bieden om de gewenste invloed uit te oefenen bij toekomstige projecten. In opdracht van de rekenkamercommissie.

Gemeente Bronckhorst

Onderzoek naar het beleid, de opbouw, mate van kostendekkendheid en inzet van reserves bij het gemeentelijk tarievenbeleid bij drie gemeenten voor de prijzen van dienstverlening, in opdracht van de rekenkamercommissie Bronckhorst, Berkelland, Lochem en Montferland.

Gemeente Eersel

Doorlichting van het bezuinigingsproces in 2010 binnen de gemeenten Oirschot, Eersel, Bladel en Reusel – De Mierden, in opdracht van de rekenkamercommissie Kempengemeenten.

Gemeente Haarlemmermeer

Doorlichting van de gemeentelijke programmabegroting vanuit raadsperspectief: waar zit de echte ruimte om te sturen? Tevens doorlichting van de programmabegroting op leesbaarheid en toegankelijkheid voor raadsleden, in opdracht van de rekenkamercommissie.

Gemeente Lochem

Onderzoek naar het beleid, de opbouw, mate van kostendekkendheid en inzet van reserves bij het gemeentelijk tarievenbeleid bij drie gemeenten voor de prijzen van dienstverlening, in opdracht van de rekenkamercommissie Bronckhorst, Berkelland, Lochem en Montferland.