Rekenkamercommissie Oegstgeest

Betreft: Onderzoek naar de verbetering van de (financiële) sturing

Wat vond je/de RKC van de samenwerking met Public Profit?

Een creatieve inbreng die heeft geleid tot een verrassende aanpak en eindproduct. Hans is in staat de voor het onderzoek benodigde vakkennis over te brengen naar alle leden van de raadswerkgroep. Hans spreekt de taal van de raad en is in staat op een persoonlijke manier de verbinding te leggen en vast te houden met alle raadsleden gedurende het hele proces. Dit is een belangrijke voorwaarde om het draagvlak in de raad voor het eindresultaat staande te houden. Hans is flexibel en de afspraken konden altijd op de gewenste tijden gerealiseerd worden. De samenwerking was uitermate prettig en Hans reageert zeer constructief op signalen en zorgen.


Welk rapportcijfer zouden jullie willen geven aan het rapport?

Een 9, goede inbreng t.a.v. de opzet en uitvoering, concrete aanbevelingen waarbij iedere actor (raad, college, ambtelijk apparaat) weet wat ze moeten oppakken.

Leesbaarheid op zich goed, aandachtspunt was dat de tekst te dicht lag bij het eerder uitgevoerde onderzoek door Hans 'Het lek boven'. Om het als Rekenkamerproduct te kunnen presenteren was een meer abstraherende redactieslag nodig, meer gericht op de governance en meer dan alleen financiële sturing.


Kun je in een kernachtige tekst aangeven wat je van onze dienstverlening vond?

Henny van der Klis (voorzitter): "In het najaar van 2013 heeft de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest met een vernieuwende aanpak de gemeenteraad van Oegstgeest ondersteund in het maken van een verbeterplan voor de (financiële) besturing van de gemeente. Dit heeft geleid tot een tienpuntenplan, met een concrete uitwerking van activiteiten en rollen voor gemeenteraad en college. Public Profit heeft dit proces op een professionele wijze begeleid. De inhoudelijke deskundigheid in combinatie met een goed gevoel voor het bestuurlijk proces en onderlinge relaties hebben een resultaat opgeleverd waarover alle betrokken partijen zeer tevreden waren en dat de gemeente verder helpt in haar ontwikkeling.