Rekenkamercommissie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Betreft: Onderzoek naar de sturingskracht van de gemeenteraad

Wat vond je/de RKC van de samenwerking met Public Profit?

De samenwerking was prima. Onder het motto "afspraak is afspraak" verliep de communicatie met Hans plezierig en flexibel.


Welk rapportcijfer zouden jullie willen geven aan het rapport?

Wij geven het rapport een 8.


Kun je in een kernachtige tekst aangeven wat je van onze dienstverlening vond?

mr drs A.M.M. (Sandra) van Breugel (voorzitter): "De RKC van de gemeente Utrechtse Heuvelrug onderzocht de sturingskracht van de gemeenteraad en deed aanbevelingen om die verder te optimaliseren. Op deze wijze kreeg de 'oude' raad een spiegel voorgehouden vlak voor de verkiezingen en kan de nieuwe raad zijn voordeel ermee doen. Public Profit heeft ons daarbij met raad en daad bijgestaan. Het onderzoeksrapport zullen we na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 daarom dan ook presenteren aan de nieuwe raad, zodat die er zijn voordeel mee kan doen."