Rekenkamercommissie Sint-Oedenrode

Betreft: Onderzoek naar Open einde regelingen

Wat vond je/de RKC van de samenwerking met Public Profit?

De samenwerking met Public Profit in steekwoorden typerend:

  • een prima interpretatie van de opdracht;
  • met kennis van zaken uitgevoerd;
  • goed en fexibel inspelend op de vragen en wensen van de opdrachtgever;
  • een hoog serviceniveau (bijvoorbeeld voorzet nawoord);
  • een heldere schriftelijke presentatie en mondelinge toelichting;
  • plezierige en vlotte omgang met de opdrachtgever.


Welk rapportcijfer zouden jullie willen geven aan het rapport?

Een 8,5


Kun je in een kernachtige tekst aangeven wat je van onze dienstverlening vond?

Jan van den Heuvel (voorzitter): “Open-einde regelingen van de gemeente Sint-Oedenrode werden door de onderzoekers van Public Profit in kaart gebracht en beoordeeld. De rekenkamercommissie kon met de resultaten van het onderzoek de gemeenteraad inzicht geven in deze open-einde regelingen. Doel daarvan was om de grip van de raad op deze regelingen te vergroten en financiële tegenvallers waar mogelijk te voorkomen. Het onderzoek had een prima en vooral praktische meerwaarde voor de leden van de raad.”