Rekenkamercommissie Oisterwijk

Betreft: Onderzoek naar de samenwerking bij het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van gemeentelijke taken

Wat vond je/de RKC van de samenwerking met Public Profit?

Ik vond het zeer goed samenwerken met Public Profit. Er komt een goed doordachte offerte, waarin extra invalshoeken voor onderzoek door het Bureau zelf worden voorgelegd en besproken die een toegevoegde waarde kunnen hebben. Er worden duidelijke prijsafspraken gemaakt, maar Public Profit is niet star indien de focus gaande het onderzoek iets wordt verlegd en er meerwerk moet worden verricht. De uitvoering van het onderzoek gebeurd degelijk en deskundig en ook hier is de afstemming met de opdrachtgever goed. Public Profit denk mee met de opdrachtgever en is flexibel in de wijze waarin de opdrachtgever het rapport gepresenteerd wil hebben, zonder de eigen deskundigheid uit het oog te verliezen. De onderzoeken worden binnen de afgesroken tijd en budget geleverd. De presentatie en toelichting van het onderzoeksresultaat naar de raad is verder prima; duidelijk, deskundig, niet arrogant en met gevoel voor de deelnemers en hun mogelijk politieke standpunten (dat zonder het onderzoeksresultaat en de adviezen te ontkrachten).


Welk rapportcijfer zouden jullie willen geven aan het rapport?

Rapportcijfer een 8


Kun je in een kernachtige tekst aangeven wat je van onze dienstverlening vond?

Aart Jooren (voorzitter): "De gemeenteraad van Oisterwijk vroeg zich af of de beoogde efficiencywinst en de effectiviteit van het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van gemeentelijke taken daadwerkelijk werden gerealiseerd. Ook vroeg de Raad zich af of de dienstverlening aan de burgers van Oisterwijk van voldoende kwaliteit is nu de gemeente niet meer zelfstandig de uitvoering in handen heeft. Public Profit onderzocht in opdracht van de rekenkamercommissie een aantal casussen uit het recente verleden, zodat de Raad hieruit lessen kan trekken voor de toekomst. De samenwerking met de onderzoekers was bijzonder prettig en het onderzoeksrapport was heel goed leesbaar."