Gemeente Nuenen

Onderzoek naar het beleid en de opbouw van de Afvalstoffenheffing over de periode 2008-2012 bij de gemeente Nuenen, in opdracht van de rekenkamercommissie De Groene Rand.

Gemeente Oegstgeest

Doorlichting van de bedrijfsvoering en financiële sturing van de gemeente inclusief relatie tot het Shared Service Centre in de Leidse regio (SP71).  Tevens hebben wij de gemeentelijke exploitatie doorgelicht, in een combinatie van expertise oordeel en vergelijkingsmateriaal van andere gemeenten via openbare bronnen (benchmarking).

Gemeente Oirschot

Doorlichting van het bezuinigingsproces in 2010 binnen de gemeenten Oirschot, Eersel, Bladel en Reusel – De Mierden, in opdracht van de rekenkamercommissie Kempengemeenten.

Gemeente Oost Gelre

Onderzoek naar het beleid, de opbouw, mate van kostendekkendheid en inzet van reserves bij het gemeentelijk tarievenbeleid bij drie gemeenten voor de prijzen van dienstverlening, in opdracht van de rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

Gemeente Reusel - De Mierden

Doorlichting van het bezuinigingsproces in 2010 binnen de gemeenten Reusel - De Mierden, Oirschot, Eersel en Bladel, in opdracht van de rekenkamercommissie Kempengemeenten.

Gemeente Sint-Oedenrode

Onderzoek naar grote projecten vanuit het perspectief van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad: inzicht geven in de processen die spelen bij de realisatie van grote projecten en de kaderstelling, sturing en controle van de raad daarbij in beeld brengen om de raad handvatten te bieden om de gewenste invloed uit te oefenen bij toekomstige projecten. Tevens onderzoek naar het beleid en de uitvoeringspraktijk van open einde financieringsregelingen. Beide onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de rekenkamercommissie.

Gemeente Venray

Advisering van de gemeente Venray bij de herinrichting van de kostenverdeelstaat, inclusief relatie naar IV-3 en uitkering Gemeentefonds.

Gemeente Winterswijk

Onderzoek naar het beleid, de opbouw, mate van kostendekkendheid en inzet van reserves bij het gemeentelijk tarievenbeleid bij drie gemeenten voor de prijzen van dienstverlening, in opdracht van de rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.