GGZ Rivierduinen

Doorlichting en herontwerp van de financiële functie inclusief centralisatie in een nieuw gemeenschappelijk servicebedrijf. Uitwerking van takenpakket, omvang formatie, functieprofielen en implementatieplan.

ISGO

Voor een samenwerkingsverband hebben wij een impactanalyse gemaakt met betrekking tot de overdracht van gemeentelijke milieutaken aan de nieuwe Regionale Uitvoeringsdienst RUD.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Uitvoering van de nulmeting voor de landelijke kosten van het watersysteembeheer in het kader van het Bestuursakkoord Water. Aansturing van een proces waarin werd deelgenomen door het ministerie van I&M, Unie van Waterschappen, VNG en IPO.

Universiteit van Nyenrode

Verzorgen van diverse hoorcolleges, lezingen en inleidingen op het gebied van doelmatigheids- en financiële sturingsvraagstukken voor lokale overheden.