Adviseurs

De aan Public Profit verbonden adviseurs werken samen als associés. Met een eigen fiscaal-juridische zelfstandigheid, maar vanuit een gebundelde kracht naar de klanten toe. Zij hebben allen een langjarige ervaring met het geven van bedrijfseconomische en bedrijfskundige adviezen en met het doen van doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek.