Drs. Hans Verdellen

hans.verdellen@publicprofit.nl
06 13 35 73 73

Aanpak, organisatie en begeleiding bezuinigingsprocessen en kostenreductie
Financiële sturingsvraagstukken
Doorlichting doelmatigheid & doeltreffendheid
Planning & control: organisatie, inrichting en training/ontwikkeling