Drs. Katja Bongers

katja.bongers@publicprofit.nl
06 36 17 48 75

Onderzoek en advies inzake doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid in een politiek/bestuurlijke omgeving, op basis van een professionele analyse.
Bedrijfsvoeringsvraagstukken lokale overheden