Drs. Jan Koornstra

jan.koornstra@publicprofit.nl
06 42 17 66 50

Financiële en bedrijfsvoeringsvraagstukken gemeenten en waterschappen inclusief interim management