Onze Visie

Doelmatigheid is een omvattend begrip met een hoog 'containergehalte'. Vandaar dat wij een concrete vertaling hebben gemaakt van dit begrip om er gericht mee aan de slag te kunnen gaan. Die vertaling bestaat uit vier invalshoeken die ieder voor zich een heldere blik werpen op deelaspecten en die samen een omvattend oordeel geven over doelmatigheid.

visie

Zuinigheid:
worden de middelen op de meest economische manier ingezet binnen de organisatie? De mate van kostenbewustzijn staat hierbij centraal en komt tot uiting in de kwaliteit van het begrotingsproces en van het financiële besturingsproces (planning & control). Begroten op basis van de automatische piloot of op basis van een (zero base) activiteitenplanning?

Doelmatigheid van de bedrijfsvoering:
wordt het beleid op een doelmatige wijze uitgevoerd? Het gaat hierbij om de interne besturing (organisatie via de principes van resultaat- en processturing) maar ook om de samenwerking tussen verschillende organisaties in Shared Service verband. Wat is aantoonbaar de meest efficiënte vorm van uitvoering?

Doeltreffendheid van beleid:
in welke mate worden de doelstellingen van beleid gerealiseerd en is dat inderdaad toe te schrijven aan dat beleid en de ingezette middelen? De aantoonbaarheid van de geleverde prestatie, van het behaalde resultaat staat daarbij centraal. Doet de organisatie wat ze beloofd?

Doelmatigheid van beleid:
hoe verhouden de gemaakte kosten zich tot de gerealiseerde effecten? Het gaat daarbij niet alleen om de vraag of de beoogde resultaten zijn behaald, maar ook of dit met een efficiënte inzet van belastinggeld is gedaan. Is het beleid en beheer kosteneffectief?