Werken bij...
Het Public Profit model

Public Profit is geen grootschalige consultancyorganisatie en wil dat ook niet zijn of worden. Senioriteit, vakvolwassenheid en zelfstandigheid zijn de kernbegrippen in wat we wél zijn: een hecht en exclusief partnerschap.

De adviseurs die samenwerken in dit bureau hebben allen een langjarige ervaring met het geven van bedrijfseconomische en bedrijfskundige adviezen en met het doen van doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek. Zowel op het vlak van bedrijfsvoering, met betrekking tot organisatievraagstukken en binnen de primaire processen van waterschappen en gemeenten. Vaak gericht op strategische vraagstukken, maar ook niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken en tijdelijke vraagstukken op te lossen.

De aan Public Profit verbonden adviseurs werken samen als associés. Met een eigen fiscaal-juridische zelfstandigheid, maar vanuit een gebundelde kracht naar de klanten toe. De mate van exclusiviteit is variabel, met daarop afgestemde samenwerkingsafspraken.

Het profiel van de associés die wij zoeken

Zoals gezegd zijn senioriteit, vakvolwassenheid en zelfstandigheid de kernbegrippen in wat Public Profit is. Wij zoeken mensen op academisch niveau (bedrijfseconomisch, bedrijfskundig) met een exclusieve focus en specialiteit op lokale overheden. Dit moet blijken uit een werkervaring van minimaal 7 tot 10 jaar binnen de lokale overheid of als adviseur voor lokale overheden, in het financiële, bedrijfseconomische of bedrijfskundige werkveld. Ook zijn adviesvaardigheden en langjarige advieservaring aantoonbaar aanwezig. Onze associés zijn natuurlijke gesprekspartners op topmanagement, directie en bestuurlijk niveau. Daarnaast is het essentieel dat onze associés beschikken over een actief eigen netwerk met aantoonbare commerciële kansen.

Het aanbod voor nieuwe Public Profit associés

Deze vorm van samenwerken is ook een voorbeeld van het Nieuwe Werken voor professionals. Public Profit biedt je de mogelijkheid om op een ondernemende manier met seniore, vakvolwassen en zelfstandige professionals actief samen te werken. Daarbij biedt Public Profit de associé desgewenst een vangnet in financieel opzicht bij economisch mindere tijden en een zeer progressief verdienmodel bij succes. Daarnaast is Public Profit gericht op het delen en ontwikkelen van kennis en ervaringen. Met enige regelmaat wordt De Ontmoeting georganiseerd, een verplichting vanuit onze eigen kwaliteitsstandaard, om elkaar te inspireren en te helpen met vragen en dilemma's. Dan voel je echt de kracht van de senioriteit.

Contact

Herken je jezelf in dit profiel en sta je welbewust en gemotiveerd open om je op een ondernemende wijze aan te sluiten bij Public Profit, neem dan contact op met Hans Verdellen op via hans.verdellen@publicprofit.nl of via telefoon +31 (0)6 13 35 73 73. Wij komen graag met je in contact.

Wij hechten aan bewezen kwaliteit en leggen de lat hoog. Dat doen we om onze standaarden te borgen, maar vooral ook voor onze klanten. Als je niet volledig voldoet aan het profiel heeft het geen zin om te reageren.